ברכת הדרך!

ביום רביעי השבוע התאספו עשרות מגבאי הקהילות של ‘חלקי בקהילתי’ לכנס חיזוק והדרכה במעונו של מרן ראש הישיבה הגרי”ג אדלשטיין שליט”א, יחד עם רבנים נוספים המתווים את דרכו של הארגון שפועל בהנחיית גדולי ישראל. מייסד ומוביל הארגון הרה”ג רבי ברוך צבי גרינבוים הציג את הפעילות בפני מרן שליט”א שבירך בחום, והביע תמיכה בפעילות הקדושה, בדבריו עמד על החשיבות הגדולה בהקמת קהילות ושיעורי תורה לבוגרי הישיבות שיצאו לעולם המעשה. את המעמד הנחה מזכיר מועצת גדולי התורה הרב אברהם רובינשטיין.
ידיעה נרחבת עם דבריו המלאים יפורסמו בגיליון הבא.

הרה״ג ברוך צבי גרינבוים

פרשת תזריע

יסורים של אהבה
על צרעת הבתים נאמר בפרשתנו:
“ונתתי נגע צרעת” ואמרו חז’ל: ‘בשורה טובה היא להם שנגעים באים עליהם , לפי שהטמינו הגויים יושבי הארץ מטמונות זהב בקירות הבתים – כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, ועל ידי הנגע – נותץ את הבית ומוצאן’.
היתכן, הרי הנגעים באים בגלל חטאי לשון הרע וגאווה, ומדוע שהחוטא ירוויח מטמון מהעונש שמגיע לו?
ללמדנו, שעונשי שמים לא נועדו להכאיב לאדם אלא לגרום לו לעצור את זרם החיים ולהיבנות מחדש.
היסורים אוצרים בתוכם עתיד מזהב, אם רק נפרק נכון את ה’קירות הנגועים’ של יסורי חיינו – נמצא אוצרות..
(חלקי בקהילתי)

סטטוס
לשבת

מהקורה בחלקי בקהילתי

חלקך- בקהילתך!
סגור נגישות