חדשות השבוע בחלקי

בקהילות חלקי ברחבי הארץ מסכמים בסיפוק שבוע של סיומים במסגרות שיעורי הדף היומי. החל מליל שישי בשבוע שעבר ב’חלקי – הגבעה הצרפתית’, ומשם זה המשיך לקרית אתא, תל ציון, קרית יערים טלזסטון, רמת בית שמש ג, מערב בני ברק ועוד עשרות סניפים נוספים ברחבי הארץ.
התמונות שנשלחו ממעמדי הסיומים מבליטות את החגיגיות ותחושת הגיבוש והחיבור שקיימת בקרב משתתפי השיעור – חברי הקהילה. עשרות רבות של משתתפים בכל קהילה, שמרגישים משפחה אחת.
גבאי הקהילות מספרים על ניצול ההזדמנות למנף את גיבוש הקהילה. בחלקם החליטו לחבר אף את נשות המסיימים לחגיגה.
‘חלקי – קרית אתא’ שרצו לחבר גם את הילדים לאווירת החגיגה, העמידו את ילדי המסיימים לשיר כמקהלה על בימת התזמורת.

מערב בני ברק

קרית אתא

גבעת זאב

‘חלקי – תל ציון’ שהתמסד לאחרונה, השיגו חסות מיוחדת מדפוס קופי מאש במאה שערים, להדפסת חוברות האור החיים הקדוש על פרשיות השבוע בכל חומש שמות, עבור הלימוד המשותף של חברי הקהילה. מפרסמים עושי מצווה, דפוס מאש – 0527664662

היערכות בכל סניפי חלקי לקראת סעודות ט”ו בשבט שיתקיימו בקהילות השונות. במסר שהעביר מורנו הרב גרינבוים שליט”א לעשרות הרכזים, הוצע בין היתר לקיים שיעורים בנושאי מצוות התלויות בארץ, ברכות הנהנין וכיוצ”ב. וכן את האפשרות לקיים סעודה דומה גם לנשים, ולבסס את המרחב הקהילתי שלהן.

ביום שלישי נחת בתיבת הוואצפ של כל יזמי ‘חלקי’ סרטון מסכם מושקע מהועידה השנתית שהתקיימה בחנוכה, בהשתתפות גדולי ישראל. מהמערכת נמסר שניתן לקבל את הסרטון באמצעות שליחת הודעה למס’ 050-3689688

הרה״ג ברוך צבי גרינבוים

פרשת וישלח

יש לך קהילה ?
“ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר”.
מדוע בחר ה’איש’ הזה, שכידוע היה מלאך רוחני – להילחם עם יעקב כשהוא נותר לבדו, וכי מלאך לא יכול לתקוף בכל מצב וליד הרבה אנשים ?
זהו שלא, כי כשיהודי נמצא בתוך משפחה וקהילה תומכת, גם ‘שרו של עשיו’ יודע שאין לו סיכוי.
כי כשיש לך קהילת חברים תורנית משלך, ואתה מרגיש שיש לך בה חלק משמעותי, ואתה מרגיש שייך אליה – אתה תורם לה ונתרם ממנה, תוכל לעמוד בכל ניסיונות החיים.
ככה זה כשיש ליהודי קהילה משלו !
( מבית חלקי בקהילתי ! )

סטטוס
לשבת

מהקורה בחלקי בקהילתי

סיום מסכת קידושין בקהילת 'חלקי ' קוממיות
סגור נגישות