כינוס היזמים

תחת כותרת זו, התקיים ביום רביעי שעבר ב’ תמוז, ערב התרעננות וגיבוש של יזמי ‘חלקי
בקהילתי’. בשעת ערב מוקדמת התקבצו ובאו מעל ל-50 יזמי קהילות ורכזי פעילות של ארגון
‘חלקי’ בכל רחבי הארץ, לכרם פסטורלי באיזור לטרון, ופעילות מחזקת ומרוממת.
בפתח האירוע, נערכה היכרות בין החברים, כשהחיוכים על פניהם והאווירה הנעימה באופן
כללי, מספרים על חוויה של הנאה ושמחה. ‘לי זה הרגיש כמו מפגש עם חברים ותיקים,
שפשוט לא נפגשנו הרבה זמן’ מתאר אחד מיזמי הקהילות החדשים שפגש לראשונה את
עמיתיו לפעילות. תוכנית הפעלה חווייתית שעסקה בפיתוח מנהיגות אישית, תרמה גם היא
לגיבוש החברתי, והעניקה כלים וטיפים לגיבוש קהילה חדשה.
לאחר תפילת מנחה, נערך פאנל בהשתתפות ראש הארגון, הרב ברוך צבי גרינבוים שליט”א
והמנהל הרב מתי גינסברגר, אשר פרשו בפני המשתתפים את חזונם לשנים הקרובות. הרב
גרינבוים דייק את חזון הקהילות, והסביר בהרחבה את תפיסת העולם הייחודית של ‘חלקי’.
בדבריו עמד הרב על הקשר המשפחתי שחשוב ליצור בין חברי הקהילה, הערבות ההדדית
והדאגה איש לשלום רעהו – שלומו הגשמי והרוחני. הוא גם הביא מדברי גדולי ישראל
שליט”א המכוונים את דרכו של הארגון, וסיפר במענה לשאלות מהקהל על פתרונות ייעודיים
הנידונים בימים אלו, עבור הציבור העמל לפרנסתו – בתחום מוסדות החינוך.
הרב מתי גינסברגר, ניתח את האסטרטגיה הארגונית של ‘חלקי’ דרך שלבי פיתוח הקהילה,
והמעטפת הארגונית אותה פורש הארגון סביב כל קהילה הנבנית בו. כמנטור מנהיגות
והשפעה, הוא גם הוסיף מספר טיפים מעשיים ליזמי הקהילות.
לאחר תפילת ערבית, התקיימה ארוחת ערב חגיגית. בשעה שהיזמים סעדו את ליבם
בבשרים מהגריל, הופעל נוהל ‘מיקרופון פתוח’ בו הציעו יזמי קהילות, את הרהורי ליבם
ורעיונותיהם בפני כל החברים. היזם המוכשר הרב שמעון ואזנה, מקהילת חלקי באשדוד,
הוביל זיץ סוחף לסיום הערב, בשירה ריקודים ודיבוק חברים.

הרה״ג ברוך צבי גרינבוים

פרשת חוקת

’נחשים בעולם התורה’
כתרופה לנשוכי הנחש – עשה משה רבנו נחש נחושת, תלה אותו על נס, וכל הנשוך שהביט לעברו ושיעבד את ליבו לשמיים – התרפא.
אז מדוע לעשות נחש נחושת, די היה לומר למי שרוצה – שיביט באמונה ותפילה לשמיים ויתרפא ?
מכאן לימד רבי חיים מוולאז’ין זצ’ל את הסגולה הנפלאה שלו, כשיהודי נתקל בצרה – שנמשלה לנחש מכיש – יביט לתוך הצרה בעיניים, ויתרכז במחשבה ש’אין עוד מלבדו’ ואין שום כח אמיתי בעולם מלבד רצון ה’. המחשבה הזו תבטל מעליו כל ’נחש’..
נמצא איפוא, שלא מספיק לומר על כל צרה שסביבנו- ’הכל משמיים’, אלא צריך להביט אל תוך עיני ה’נחשים’ המקיפים אותנו, ולהבין את המסר שנשלח אלינו משמיים על ידם.
כדאי שנחשוב על זה בתקופה זו, כש’נחשים’ סובבים את עולם התורה, על מה ולמה בדיוק הם באו עלינו, ונבין דרך גזירותיהם איך להסתכל נכון לשמיים, ובמה אנחנו ! צריכים להתחזק…

סטטוס
לשבת

מהקורה בחלקי בקהילתי

סבסוד מלא!!
סגור נגישות