Notice: Undefined index: options in /var/www/vhosts/chelki.co.il/httpdocs/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192
כינוס היזמים - חלקי

כינוס היזמים

תחת כותרת זו, התקיים ביום רביעי שעבר ב’ תמוז, ערב התרעננות וגיבוש של יזמי ‘חלקי
בקהילתי’. בשעת ערב מוקדמת התקבצו ובאו מעל ל-50 יזמי קהילות ורכזי פעילות של ארגון
‘חלקי’ בכל רחבי הארץ, לכרם פסטורלי באיזור לטרון, ופעילות מחזקת ומרוממת.
בפתח האירוע, נערכה היכרות בין החברים, כשהחיוכים על פניהם והאווירה הנעימה באופן
כללי, מספרים על חוויה של הנאה ושמחה. ‘לי זה הרגיש כמו מפגש עם חברים ותיקים,
שפשוט לא נפגשנו הרבה זמן’ מתאר אחד מיזמי הקהילות החדשים שפגש לראשונה את
עמיתיו לפעילות. תוכנית הפעלה חווייתית שעסקה בפיתוח מנהיגות אישית, תרמה גם היא
לגיבוש החברתי, והעניקה כלים וטיפים לגיבוש קהילה חדשה.
לאחר תפילת מנחה, נערך פאנל בהשתתפות ראש הארגון, הרב ברוך צבי גרינבוים שליט”א
והמנהל הרב מתי גינסברגר, אשר פרשו בפני המשתתפים את חזונם לשנים הקרובות. הרב
גרינבוים דייק את חזון הקהילות, והסביר בהרחבה את תפיסת העולם הייחודית של ‘חלקי’.
בדבריו עמד הרב על הקשר המשפחתי שחשוב ליצור בין חברי הקהילה, הערבות ההדדית
והדאגה איש לשלום רעהו – שלומו הגשמי והרוחני. הוא גם הביא מדברי גדולי ישראל
שליט”א המכוונים את דרכו של הארגון, וסיפר במענה לשאלות מהקהל על פתרונות ייעודיים
הנידונים בימים אלו, עבור הציבור העמל לפרנסתו – בתחום מוסדות החינוך.
הרב מתי גינסברגר, ניתח את האסטרטגיה הארגונית של ‘חלקי’ דרך שלבי פיתוח הקהילה,
והמעטפת הארגונית אותה פורש הארגון סביב כל קהילה הנבנית בו. כמנטור מנהיגות
והשפעה, הוא גם הוסיף מספר טיפים מעשיים ליזמי הקהילות.
לאחר תפילת ערבית, התקיימה ארוחת ערב חגיגית. בשעה שהיזמים סעדו את ליבם
בבשרים מהגריל, הופעל נוהל ‘מיקרופון פתוח’ בו הציעו יזמי קהילות, את הרהורי ליבם
ורעיונותיהם בפני כל החברים. היזם המוכשר הרב שמעון ואזנה, מקהילת חלקי באשדוד,
הוביל זיץ סוחף לסיום הערב, בשירה ריקודים ודיבוק חברים.

הרה״ג ברוך צבי גרינבוים

פרשת וישלח

יש לך קהילה ?
“ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר”.
מדוע בחר ה’איש’ הזה, שכידוע היה מלאך רוחני – להילחם עם יעקב כשהוא נותר לבדו, וכי מלאך לא יכול לתקוף בכל מצב וליד הרבה אנשים ?
זהו שלא, כי כשיהודי נמצא בתוך משפחה וקהילה תומכת, גם ‘שרו של עשיו’ יודע שאין לו סיכוי.
כי כשיש לך קהילת חברים תורנית משלך, ואתה מרגיש שיש לך בה חלק משמעותי, ואתה מרגיש שייך אליה – אתה תורם לה ונתרם ממנה, תוכל לעמוד בכל ניסיונות החיים.
ככה זה כשיש ליהודי קהילה משלו !
( מבית חלקי בקהילתי ! )

סטטוס
לשבת

מהקורה בחלקי בקהילתי

סיום מסכת קידושין בקהילת 'חלקי ' קוממיות
סגור נגישות