קורס המנהיגות של ’חלקי בקהילתי’

ארגון ’חלקי בקהילתי’ מסייע ליזמים ובוני קהילות, לבנות ולארגן את קהילתם המיועדת לכל בוגרי
הישיבות שיצאו אל עולם המעשה.
קורס המנהיגות שהארגון פותח בהשתתפות ג’וינט ישראל הינו חלק ממעטפת רחבה ליזם התורני-
קהילתי, הכוללת הכוונה רבנית, מחלקת הדרכה וליווי, מחלקת תוכניות ויצירת תכנים, מחלקת
פרסום וגרפיקה לפעילויות הקהילתיות, תקציבים לשיעורים, הרצאות ופעילויות מגבשות וחינוכיות.
הקורס נבנה בשיתוף פעולה עם ג’וינט ישראל ומטרתו לתת כלים וללוות את היזמים במהלך בניית
החוסן הקהילתי והתעסוקתי, באמצעות סדנאות יַזָּמוּת, תכנון, תקשורת, תעסוקה, השפעה ועוד.
משך הקורס הינו כחצי שנה, במהלכו ניפגש ל-13 מפגשים קבוצתיים במקומות שונים ברחבי הארץ,
משך כל מפגש כ-4 שעות.
יזם קהילתי שיעבור את הקורס, ידע לייעל את עצמו ולהשתמש בכלים מקצועיים שיביאו למיקסום של
המבנה הקהילתי שבאחריותו.
הרישום לקורס מותנה ביזמות מוכחת – של גיבוש קבוצת בוגרי ישיבות ברוח ארגון ’חלקי בקהילתי’,
ובראיון אישי. משתתפים שיעמדו במטלות הקורס, יטוסו לאירופה, במטרה להיפגש עם מנהיגי
קהילות, ולהבין עד כמה ואיך המבנה הקהילתי קהילה יכול לשמש כמענה למגוון צרכים.
מספר המקומות מוגבל ותלוי בפרמטרים רבים.
בברכה
מזכירות קורס מנהיגי קהילות, ברוח ’חלקי בקהילתי’
לפרטים: מתי גינסברגר 052-7600080

הרה״ג ברוך צבי גרינבוים

פרשת תזריע

יסורים של אהבה
על צרעת הבתים נאמר בפרשתנו:
“ונתתי נגע צרעת” ואמרו חז’ל: ‘בשורה טובה היא להם שנגעים באים עליהם , לפי שהטמינו הגויים יושבי הארץ מטמונות זהב בקירות הבתים – כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, ועל ידי הנגע – נותץ את הבית ומוצאן’.
היתכן, הרי הנגעים באים בגלל חטאי לשון הרע וגאווה, ומדוע שהחוטא ירוויח מטמון מהעונש שמגיע לו?
ללמדנו, שעונשי שמים לא נועדו להכאיב לאדם אלא לגרום לו לעצור את זרם החיים ולהיבנות מחדש.
היסורים אוצרים בתוכם עתיד מזהב, אם רק נפרק נכון את ה’קירות הנגועים’ של יסורי חיינו – נמצא אוצרות..
(חלקי בקהילתי)

סטטוס
לשבת

מהקורה בחלקי בקהילתי

חלקך- בקהילתך!
סגור נגישות