הצטרף אלינו!

אם גם אתה בוגר ישיבה שמתחבר אל הצורך והחזון שלנו –
הצטרף אל תנועתנו באחד ממוקדי הפעילות ברחבי הארץ
ותביא לידי ביטוי את ‘חלקך בקהילתך’...

הרה״ג ברוך צבי גרינבוים

פרשת חוקת

’נחשים בעולם התורה’
כתרופה לנשוכי הנחש – עשה משה רבנו נחש נחושת, תלה אותו על נס, וכל הנשוך שהביט לעברו ושיעבד את ליבו לשמיים – התרפא.
אז מדוע לעשות נחש נחושת, די היה לומר למי שרוצה – שיביט באמונה ותפילה לשמיים ויתרפא ?
מכאן לימד רבי חיים מוולאז’ין זצ’ל את הסגולה הנפלאה שלו, כשיהודי נתקל בצרה – שנמשלה לנחש מכיש – יביט לתוך הצרה בעיניים, ויתרכז במחשבה ש’אין עוד מלבדו’ ואין שום כח אמיתי בעולם מלבד רצון ה’. המחשבה הזו תבטל מעליו כל ’נחש’..
נמצא איפוא, שלא מספיק לומר על כל צרה שסביבנו- ’הכל משמיים’, אלא צריך להביט אל תוך עיני ה’נחשים’ המקיפים אותנו, ולהבין את המסר שנשלח אלינו משמיים על ידם.
כדאי שנחשוב על זה בתקופה זו, כש’נחשים’ סובבים את עולם התורה, על מה ולמה בדיוק הם באו עלינו, ונבין דרך גזירותיהם איך להסתכל נכון לשמיים, ובמה אנחנו ! צריכים להתחזק…

סטטוס
לשבת

ארץ ישראל שלנו

| 09:20 |

12/07/2024

כמו מים ,חיים

| 09:14 |

12/07/2024

נכנס חרדי ויוצא - - - ?

| 09:08 |

12/07/2024

נחשים בעולם התורה

| 08:51 |

12/07/2024

התכבדו מכובדים

| 08:48 |

07/07/2024

קבלת שבת מוקדמת

| 08:43 |

07/07/2024

סגור נגישות