טור אורח

hands-g096384eca_1920
החוסן הביתי-אור בחשיכה
Dark clouds seen during sunset in Tucson, Arizona
הקונספציה של המוסר האנושי
_c5378b7e-b31b-46a2-afaf-8b7e2487e3c5
חלקי והשלמתי
hallway-867226_1280
פגישה לאין קץ
בית-המקדש-לאור-יום-1
זיכרון בסלון
הורדה (10)
חלקי ה' אמרה נפשי
images (2)
מעלת הקהילה
הורדה (9)
"יצאת צדיק" פרק 1
הורדה (8)
איש, אשה, וזוג במצוות התורה

הרה״ג ברוך צבי גרינבוים

פרשת ויצא

יהודי מגלה רגישות יעקב אבינו – בחור צעיר הבורח מבית אביו, מגיע לחרן – עיר זרה – ונתקל שם בשעת צהרים ברועי צאן שיושבים בבטלה, ומיד הוא מעיר להם :
“לא עת האסף הצאן.. השקו הצאן ולכו רעו”.
סליחה יעקב , מאיפוא האומץ שלך, כאורח זר – להעיר לאנשים לא מוכרים? למדנו מיעקב , שתפקידו של יהודי הוא – ‘תיקון עולם’, וכשיהודי נתקל בעוולה ובחוסר צדק – אסור לו להיות אדיש , ותפקידו לעורר ולפעול – בלי להיות יותר מידי נימוסי. יהודי טוב מגלה רגישות לכל מה שסביבו.‏‎.‎‏
הוא מגיב. הוא פועל. וכשהוא לא יכול לעשות כלום, הוא מתפלל שיהיה טוב, אבל לעולם הוא לא מתעלם…
(חלקי בקהילתי)

סטטוס
לשבת

מהקורה בחלקי בקהילתי

סיום מסכת קידושין בקהילת 'חלקי ' קוממיות
סגור נגישות