דובי וינברג

בני ברק

, קרית הרצוג

הודעה שמספרת הכל...
מהי שבת?
יום גיבוש בקהילת 'מאור גליל' שבכרמיאל
מסע יזמי 'חלקי'
מפת הקהילות
שיעורים שיעשו לכם סדר
ברכת מזל טוב
ליל שישי בקהילת בית שמש
חלקנו בתורתך

הרה״ג ברוך צבי גרינבוים

פרשת תזריע

יסורים של אהבה
על צרעת הבתים נאמר בפרשתנו:
“ונתתי נגע צרעת” ואמרו חז’ל: ‘בשורה טובה היא להם שנגעים באים עליהם , לפי שהטמינו הגויים יושבי הארץ מטמונות זהב בקירות הבתים – כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, ועל ידי הנגע – נותץ את הבית ומוצאן’.
היתכן, הרי הנגעים באים בגלל חטאי לשון הרע וגאווה, ומדוע שהחוטא ירוויח מטמון מהעונש שמגיע לו?
ללמדנו, שעונשי שמים לא נועדו להכאיב לאדם אלא לגרום לו לעצור את זרם החיים ולהיבנות מחדש.
היסורים אוצרים בתוכם עתיד מזהב, אם רק נפרק נכון את ה’קירות הנגועים’ של יסורי חיינו – נמצא אוצרות..
(חלקי בקהילתי)

סטטוס
לשבת

הודעה שמספרת הכל...

| 09:24 |

12/05/2024

מהי שבת?

| 09:22 |

12/05/2024

יום גיבוש בקהילת 'מאור גליל' שבכרמיאל

| 09:21 |

12/05/2024

מדינה של גהינום

| 09:19 |

12/05/2024

אולי יעניין אותך

Please select listing to show.
סגור נגישות