טורים

הורדה (1)
החודש הזה לכם
team-work-hands-jig-saw-unite-with-power-is-good-team-successful-people-team-work-concept
בין ארגון לתנועה
images (1)
קשה כשאול קנאה...
333954_tumb_750Xauto
כור ההיתוך הישיבתי
צילום מסך 2024-03-21 183847
שמחה על מה ואיך ?
shutterstock_397680841-600x600
אין לא יכול, יש לא רוצה!
תפילה
למה בדיוק אותו דבר?
318791_02953c6d346c4557f3262c78ed38f0ea
מסתתר בשפריר חביון

הרה״ג ברוך צבי גרינבוים

פרשת שמיני

לחשוב טוב ולהתפלל..

” וידום אהרון ” – כך הגיב אהרון על מיתת שני בניו.
מהו הסוד שיאפשר לקיים ביעילות את הוראת חז”ל: ‘חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה’? הנה עצתו הטובה של הרמב”ם בפירושו למסכת ברכות:
’לברך על הרעה כמו על הטובה, זה דבר הגיוני אצל בעלי השכל, כי יש דברים שנראים בתחילתן טובים, ויהיה אחריתם רעה רבה, לכן לא ראוי לאיש השכל להשתומם ולהצטער כשתבוא עליו רעה גדולה – מפני שאינו יודע באמת מה יעלה בסופה..
לכן, יכוון אדם את מחשבתו ! , ויתפלל לה’ שכל מה שיעבור עליו מרע או טוב – יהיה סיבה שייצא מזה הצלחה אמיתית..’
(חלקי בקהילתי)

סטטוס
לשבת

מהקורה בחלקי בקהילתי

ברכת מזל טוב

אולי פספסתם

שמחה על מה ואיך ?
הורדה (1)
החודש הזה לכם
team-work-hands-jig-saw-unite-with-power-is-good-team-successful-people-team-work-concept
בין ארגון לתנועה
סגור נגישות