מעשה רב

צילום אתר דירשו
מעשה רב
הורדה (4)
"וַיִּמְצְאוּ אִישׁ מְקֹשֵׁשׁ"

הרה״ג ברוך צבי גרינבוים

פרשת שמיני

לחשוב טוב ולהתפלל..

” וידום אהרון ” – כך הגיב אהרון על מיתת שני בניו.
מהו הסוד שיאפשר לקיים ביעילות את הוראת חז”ל: ‘חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה’? הנה עצתו הטובה של הרמב”ם בפירושו למסכת ברכות:
’לברך על הרעה כמו על הטובה, זה דבר הגיוני אצל בעלי השכל, כי יש דברים שנראים בתחילתן טובים, ויהיה אחריתם רעה רבה, לכן לא ראוי לאיש השכל להשתומם ולהצטער כשתבוא עליו רעה גדולה – מפני שאינו יודע באמת מה יעלה בסופה..
לכן, יכוון אדם את מחשבתו ! , ויתפלל לה’ שכל מה שיעבור עליו מרע או טוב – יהיה סיבה שייצא מזה הצלחה אמיתית..’
(חלקי בקהילתי)

סטטוס
לשבת

מהקורה בחלקי בקהילתי

ברכת מזל טוב

אולי פספסתם

שמחה על מה ואיך ?
הורדה (1)
החודש הזה לכם
team-work-hands-jig-saw-unite-with-power-is-good-team-successful-people-team-work-concept
בין ארגון לתנועה
סגור נגישות