הרב דן טיומקין

align-fingers-gbbd4ec08a_1280
מצוות היום
StockSnap_KIFOWIZMNX
לחפש את המצוינות
pexels-cottonbro-studio-4778611
הפרעה שהיא גם מתנה
pexels-karolina-grabowska-4021801
תרופת דמה - פלסבו, איך זה עובד?
pexels-victoria-akvarel-1094072
למלא את הבור
The seven weeks that separate the festival of Pesach (Passover) and the festival of Shavuot (Weeks or Pentacost) are given a religious significance in as much as the individual days are counted one by one and also the period is for religious Jews a period of introspection imbued even with a feeling of mourning. The systematic counting of days is refered to as the counting of the Omer. The Omer is the wheat offering made in the Temple on Shavuot. During the period weddings and music are not permitted with the exception of certain days such as Lag 8'omer. 'Lag' is simply the '33rd' day of the Omer in Hebrew. It was on this day that tradition has it that the famous Talmudic scholar Rabbi Shimon Bar Yohai died. Before his death he gave to his pupils the secret of life which became the basis of the mystical and esoteric movement known as the Zohar. Rabbi Bar Yochai was buried in Meron near Safad and each Lag BaOmer tens of thousands of observant Jews go to Meron to celebrate the life of the Rabbi. There are several traditions connected with Lag B'Omer and Meron in particular, including the first cutting of a child's hair after his third birthday. Also over the whole of Israel bonfires are lit to signify that while the Rabbi as divulging his secret to his pupils the whole place was infused with light even when it was night. Photo shows: the first haircut for the three years old boy at Meron
21/05/1992 Copyright © IPPA 21772-008-07
          Photo by Vered Peer
שלושת הכלים בחינוך הילדים
pexels-egor-kamelev-1104974
הבחירה בין הנמלה לצרצר
pexels-olia-danilevich-6349517
טיפול עשרת אלפים לילד המקולקל
pexels-olia-danilevich-6349518
כגודל הציפיות... גודל הכריות

הרה״ג ברוך צבי גרינבוים

פרשת תזריע

יסורים של אהבה
על צרעת הבתים נאמר בפרשתנו:
“ונתתי נגע צרעת” ואמרו חז’ל: ‘בשורה טובה היא להם שנגעים באים עליהם , לפי שהטמינו הגויים יושבי הארץ מטמונות זהב בקירות הבתים – כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, ועל ידי הנגע – נותץ את הבית ומוצאן’.
היתכן, הרי הנגעים באים בגלל חטאי לשון הרע וגאווה, ומדוע שהחוטא ירוויח מטמון מהעונש שמגיע לו?
ללמדנו, שעונשי שמים לא נועדו להכאיב לאדם אלא לגרום לו לעצור את זרם החיים ולהיבנות מחדש.
היסורים אוצרים בתוכם עתיד מזהב, אם רק נפרק נכון את ה’קירות הנגועים’ של יסורי חיינו – נמצא אוצרות..
(חלקי בקהילתי)

סטטוס
לשבת

מהקורה בחלקי בקהילתי

הודעה שמספרת הכל...
סגור נגישות