מקום וזמן הדלקת נר חנוכה – הלכות חנוכה אקטואליות

הרה״ג אפרים קרלינסקי

12/17/2022

22:43

pexels-cottonbro-studio-6053901

הרה״ג ברוך צבי גרינבוים

פרשת תזריע

יסורים של אהבה
על צרעת הבתים נאמר בפרשתנו:
“ונתתי נגע צרעת” ואמרו חז’ל: ‘בשורה טובה היא להם שנגעים באים עליהם , לפי שהטמינו הגויים יושבי הארץ מטמונות זהב בקירות הבתים – כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, ועל ידי הנגע – נותץ את הבית ומוצאן’.
היתכן, הרי הנגעים באים בגלל חטאי לשון הרע וגאווה, ומדוע שהחוטא ירוויח מטמון מהעונש שמגיע לו?
ללמדנו, שעונשי שמים לא נועדו להכאיב לאדם אלא לגרום לו לעצור את זרם החיים ולהיבנות מחדש.
היסורים אוצרים בתוכם עתיד מזהב, אם רק נפרק נכון את ה’קירות הנגועים’ של יסורי חיינו – נמצא אוצרות..
(חלקי בקהילתי)

סטטוס
לשבת

שאלה:

בתקופה זו של סוף השנה האזרחית יש עומס במשרד רואי החשבון שבו אני עובד, והמעסיק הודיע לנו שבימים הראשונים של חנוכה נצטרך להישאר במשרד עד השעה 23:00. איך עלי לנהוג בנוגע להדלקת נרות חנוכה? האפשרויות שלי הן כדלהלן: לבקש מאשתי להדליק נרות בשעה הרגילה, להדליק בחלון המשרד בשעה הרגילה או להמתין ולהדליק בעצמי בשעה המאוחרת שבה אחזור הביתה.

תשובה:

העדיפות במקרה זה היא לבקש מאשתו או מאחד מבני הבית להדליק נרות בשעה שבה הוא רגיל להדליק [שקיעת החמה או צאת הכוכבים, כל אחד כמנהג אבותיו].

לכתחילה זמן קיום מצות נר חנוכה הוא בתחילת הזמן שבו אפשר להדליק, ואילו הדלקה בשעת לילה מאוחרת היא בדיעבד, וכפי שנפרט בתשובה הבאה, ולכן האפשרות השלישית שבשאלה איננה בעדיפות ראשונה.

גם האפשרות השנייה של הדלקה בחלון המשרד אין בה ממש, משום שחובת הדלקת נרות חנוכה היא רק במקום שבו אדם מתגורר, והדלקת נרות במשרד אין בה קיום מצוה כלל.

ולכן העדיפות לקיום מצות הדלקת הנרות היא על ידי הדלקת אשתו בביתו בתחילת הזמן, ובהדלקתה הוא מקיים את חובתו משום שחיוב הדלקת נר חנוכה הוא חיוב שיודלקו נרות בביתו, וחיוב זה מתקיים גם כאשר אשתו מדליקה בביתו. אם מדובר ברווק שמתגורר לבד, עליו לבקש מאחד משכניו שיכנס לביתו וידליק עבורו את הנרות.

שאלה:

כהמשך לשאלה הקודמת, מה היא ההלכה אם כשהגעתי הביתה מהמשרד בשעת לילה מאוחרת [0:30] התברר שאשתי חשבה שאני יוצא ידי חובה בהדלקה במשרד, ולא הדליקה נרות בסופו של דבר. האם עלי לברך ולהדליק נרות בשעה זו, או שאולי הפסדתי את המצווה?

תשובה:

הגם שלכתחילה צריכים להדליק נרות חנוכה בתחילת הזמן [שקיעת החמה או צאת הכוכבים, כל אחד כמנהג אבותיו], בדיעבד אפשר להדליק במשך כל הלילה, אולם כאשר מדליק בשעה מאוחרת זו שאין בחוץ אנשים, אפשר לברך רק אם נמצאים לידו מבני ביתו שרואים את הנס ועל ידי זה הנס מתפרסם, ולכן אם בשעה זו חלק מבני הבית ערים – יכול להדליק בברכה, אולם אם כולם ישנים ידליק בלי ברכה, ואם חשקה נפשו בברכות ההדלקה ומשער שנפשם של בני ביתו תשתף פעולה עם רצון זה, יעורר אותם בשביל לזכות בברכות ההדלקה.

שאלה:

בשנה שעברה הבאנו כאן שאלה ממשפחה שמתכננת להתארח במלון בכמה מימי החנוכה, ומכיוון שהנהלת המלון אוסרת על הדלקת נרות מכל סוג שהוא בתוך החדרים, הם רוצים לדעת היכן עליהם להדליק. השנה הם שוב מתארחים במלון והם רוצים להתחכם ולהדליק נרות בחדר שבו הם ישנים, באופן שהם יכבו את הנרות כמה שניות אחרי ההדלקה, ולהסתמך על ההלכה של ‘כבתה אין זקוק לה’, דהיינו אדם שהדליק נרות שבהם יש מספיק שמן, ולאחר ההדלקה הנרות כבו, המצווה כבר התקיימה ולא צריכים להדליק את הנרות שוב, וגם כאן לכאורה הם יכולים לצאת ידי חובה בהדלקת הנרות הטובים, ולכבות אותם מיד אחרי ההדלקה. האמנם?

תשובה:

עוד קודם להתייחסות מצד הלכות חנוכה, התשובה החד משמעית לשאלה זו היא שמחמת סכנה אין לנסות להדליק נרות בחדר המלון בשום אופן.

בנוסף לכך, גם מצד הלכות חנוכה אין תועלת בפתרון זה. הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ”ל הוכיח שכאשר אדם מדליק נרות באופן שכבר בתחילת שעת ההדלקה הוא מתכנן מיד בהמשך לעשות פעולה שתבטל את הדלקתו, אזי הגם שקודם שפעל לביטול ההדלקה ישנו רגע אחד שבו ההדלקה היא כדינה, התכנון שלו נלקח בחשבון כלפי ההדלקה, והוא לא יוצא ידי חובה. גם כאן, מכיוון שמלכתחילה אדם זה תכנן לכבות את הנרות ולבטל אותם, הוא לא יוצא ידי חובה, הגם שישנו רגע אחד שהם דלוקים, וכל ההלכה של ‘כבתה אין זקוק לה’ הוא רק כשהוא מצידו הדליק נרות כדין, וקרה המקרה והם נכבו.

לגבי המקום שבו עליהם להדליק, לכתחילה יש להדליק את הנרות בסמוך לפתח הכניסה למלון, אולם מכיוון שבדרך כלל הדבר אינו בר ביצוע – יש להדליק על שולחן בתוך חדר האוכל, וכדין אדם שאין לו פתח או חלון שפונים לרשות הרבים שבהם יכול להדליק, שמדליק בתוך ביתו ומקיים בכך את מצוותו.

שאלה:

אנו מתארחים בשבת חנוכה אצל ההורים, וחוזרים הביתה במוצאי שבת. היכן עלינו להדליק נרות חנוכה בערב שבת ובמוצאי שבת?

תשובה:

כפי שראינו בתשובות הקודמות, המקום שבו מקיימים את מצות הדלקת נר חנוכה הוא בביתו של האדם, במקום שבו הוא מתגורר. באופן שנוסעים להתארח רק בשבת, כתבו הפוסקים שהגם שאין זה ביתם הקבוע, מכל מקום נחשב המקום הזה כביתם לשבת, ולכן בערב שבת ידליקו בבית ההורים.

בנוגע למוצאי שבת הדבר תלוי, בדרך כלל המתארחים נשארים ומתעכבים אצל ההורים גם לחלק ממוצאי שבת, ולכן מקום זה עדיין נחשב לביתם ועליהם להדליק שם גם במוצאי שבת, אולם ישנם מקרים שבהם האורחים צריכים לעזוב מיד במוצאי שבת, [ודבר זה מצוי באנשים שמתארחים בשבת חנוכה בבית מלון, שמיד בצאת השבת עליהם לפנות את החדר ולעזוב את המלון] ובאופן זה מקום האירוח כבר לא נחשב לביתם והם לא יכולים לקיים שם את מצות ההדלקה, ועליהם להדליק בביתם בשביל לקיים את מצוותם. במקרה שהנסיעה צפויה להימשך זמן רב והם יגיעו לביתם בשעה מאוחרת, עליהם לבקש מאחד השכנים שייכנס אליהם לבית במוצאי שבת וידליק עבורם את הנרות.

חידה:

איך יתכן שאדם יקיים את מצות נר חנוכה בשעות הבוקר של ערב חנוכה?

תשובה:

אדם שמתגורר בארץ ישראל ונמצא כעת בלוס אנג’לס באופן שאין לו שם בית שנחשב למקום מגוריו, מקום ההדלקה שבו הוא יכול לקיים את מצוותו הוא רק בבית שבארץ ישראל, וכפי שראינו בתשובות הקודמות, כאשר מדליקים עבור מישהו בביתו הוא יוצא ידי חובה בהדלקה זו. יוצא אם כן שכאשר אשתו מדליקה אצלם בבית את הנר הראשון של חנוכה בשעה 17:00 לפי שעון ארץ ישראל הוא מקיים בזה את מצוותו, הגם שאצלו השעה היא 9:00 בבוקר של ערב חנוכה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד כותרות

אקטואליה

להמשיך הלאה או נקסט?

אקטואליה בהלכה

מט"ח של ריבית

אקטואליה

מדינה של גהינום

כותרות משנה

התנערי מעפר החול

אולי יעניין אותך גם

WhatsApp Image 2023-09-22 at 09.32.21
מרגש: כך התכוננו ב'חלקי' סניף רחובות את יום כיפור
תמונה 2 לכתבה
הלכתי לראות את כל השיעורים בעצמי
תמונה גינסברגר לכתבה
מה זה 'חלקי'? ראיון מרתק עם הרב מתי גינסברגר, מנהל המיזם
סגור נגישות