תשעת הימים – הלכה למעשה

משה נוי

07/22/2023

19:27

_d6c36b69-6d50-43a2-8717-f145f30d0ead

הרה״ג ברוך צבי גרינבוים

פרשת וישלח

יש לך קהילה ?
“ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר”.
מדוע בחר ה’איש’ הזה, שכידוע היה מלאך רוחני – להילחם עם יעקב כשהוא נותר לבדו, וכי מלאך לא יכול לתקוף בכל מצב וליד הרבה אנשים ?
זהו שלא, כי כשיהודי נמצא בתוך משפחה וקהילה תומכת, גם ‘שרו של עשיו’ יודע שאין לו סיכוי.
כי כשיש לך קהילת חברים תורנית משלך, ואתה מרגיש שיש לך בה חלק משמעותי, ואתה מרגיש שייך אליה – אתה תורם לה ונתרם ממנה, תוכל לעמוד בכל ניסיונות החיים.
ככה זה כשיש ליהודי קהילה משלו !
( מבית חלקי בקהילתי ! )

סטטוס
לשבת

שאלה: האם מותר לקנות אופניים חשמליות בימים אלו שבין ראש חודש לתשעה באב?
תשובה: בהלכה מבואר שאסור לקנות חפצים חשובים שקנייתם משמחת, ולכן אסור לקנות אופניים
חשמליות בתשעת הימים. אם מדובר בדבר האבד, וכגון שיש כעת הזדמנות לקנות אותם במחיר זול,
מותר לקנות את האופניים משום שדבר האבד מותר בתשעת הימים.

שאלה: אנחנו טסים לחו”ל מיד אחרי תשעה באב, ובשביל שנספיק, רצינו לכבס בתשעת הימים את
הבגדים שנלבש אחרי תשעה באב. האם הדבר מותר?
תשובה: בהלכה מפורש שעצם הכיבוס אסור בימים אלו גם אם מכבס בגדים שלא נצרכים לימים אלו
אלא לימים שאחרי תשעה באב, ואפילו אם מוסר אותם לנכרי שיכבס אותם, הדבר אסור.

שאלה: האם באיסור כיבוס בימים אלו יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים?
תשובה: הנוהגים כמנהגי עדות המזרח נוהגים איסור כיבוס רק בשבוע שחל בו תשעה באב, ואילו
הנוהגים מנהגי אשכנז נוהגים איסור זה מראש חודש אב. השנה אין הבדל כל כך משמעותי במנהגים,
לעומת שנים בהן תשעה באב חל ביום ראשון, שאז קולת הספרדים ניכרת יותר.

שאלה: ידוע לי שבהלכה כתוב לא לרחוץ בימים אלו, אולם דבר זה קשה עלי עקב הזיעה המרובה.
מהו המותר והאסור בעניין מקלחת בתשעת הימים?
תשובה: ברמ”א מבואר שהאיסור הוא ברחיצה שנעשית לתענוג, לכן הרבה מהפוסקים התירו רחיצה
שאינה לשם תענוג, ונאמרו בזה כמה דעות מה בדיוק מותר.
הדרך הנכונה שינהג בה האדם היא, שגם כשמזיע הרבה ורוחץ עצמו לצורך ניקיון, ימנע ככל האפשר
בעונג שיש ברחיצה, וירחץ את הנחוץ במים קרים ובמעט סבון רק לפי מה שנצרך.
לצורך רפואי מותר להתרחץ גם במים חמים, ולכן אישה מעוברת שצריכה מקלחת חמה, או אדם
שריבוי הזיעה בראש גורם לו גירוי ופריחה, מותר להם לרחוץ לפי הצורך גם במים חמים, אולם
כאמור, יעשו את הנדרש רק לצורך רפואתו ולא יענג עצמו ביותר מזה.

שאלה: בשנה זו שתשעה באב חל ביום חמישי, האם אפשר להסתפר או לכבס מיד במוצאי תשעה
באב, או שצריכים לחכות ליום שישי בצהרים?
תשובה: בשנה רגילה החמירו הפוסקים לא להסתפר ולא לכבס עד חצות היום של י’ באב, אולם
בשנה זו שי’ באב חל ביום שישי, מותר לכבס ולהסתפר לכבוד שבת כבר ביום חמישי בלילה.

שאלה: בכל שנה חוזרת אלי ההרגשה בנוגע לאבל על החורבן שיש בימים אלו של חודש אב, שזהו
אבל שלא כל כך מחוברים אליו ולא כל כך מרגישים אותו, וההלכות והמנהגים שנוהגים בימים אלו
נראים לי רק כמקבץ של דינים ‘יבשים’ ופעולות חיצוניות שלא מגיעות מתחושה פנימית. האם יש ערך
בקיום ההלכות והמנהגים באופן זה?

תשובה: גם באבלות על קרובי משפחה שנפטרו רח”ל, אין בדיני אבלות הלכה שמצווה להצטער על
המת, ומנהגי האבלות גם שם הם פעולות ‘חיצוניות’ שנקבעו בשביל להראות כבוד למת [כמבואר
בדברי רש”י סוכה כ”ה ע”ב בד”ה טירדא], וודאי שגם מנהגי האבלות של חודש אב עוסקים
בהתנהגות החיצונית בה מראים את האבלות. יש חיוב גמור לנהוג בהנהגות אלו, גם אם לא מרגיש
בליבו תחושת אבל. באבלות ישנה, קשה יותר להרגיש את החיסרון של בית מקדש וקדשיו, אבל
אחרי הפעולות יימשכו הלבבות.
ועל אף הקושי בתחושת האבלות, יש לו לאדם להשתדל ולחזק בעצמו בימים אלו את הרגשת החסר
והאבל, ולהעמקת הרגשת החיסרון די בהתבוננות בפרסומות הנפוצות בימים אלו, “ליהנות מארוחת
גורמה חלבית גם בתשעת הימים במסעדת…” “מבצעים מדהימים לכבוד תשעת הימים בחנות…”,
וכדו’, בשביל להבחין במרחק שיש בין מהות הימים לבין האופן שבו מתייחסים אליהם, ולוואי שנזכה
להרגיש את צער ריחוק השכינה והקדושה מעם ישראל, ולזכות לשפוך תחינה אמיתית לגאולה
השלימה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד כותרות

טורים

ה'דינה' שמאחורי הקלעים

טורים

כמה טוב לקנא!

זוגיות

החוסן הביתי-אור בחשיכה

טורים

אולי יעניין אותך גם

WhatsApp Image 2023-09-22 at 09.32.21
מרגש: כך התכוננו ב'חלקי' סניף רחובות את יום כיפור
תמונה 2 לכתבה
הלכתי לראות את כל השיעורים בעצמי
תמונה גינסברגר לכתבה
מה זה 'חלקי'? ראיון מרתק עם הרב מתי גינסברגר, מנהל המיזם
סגור נגישות